တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့်ကန့်သတ်သို့လာအကျိုးသက်ရောက်မှုပြီးနောက်တစ်ဦးချင်းစီကခွင့်ပြုရုရှားနိုင်ငံသားအဖြစ်အာနေထိုင်စင္တာအားလုံးရုရှားနိုင်ငံသားယ့်နှစ်သို့မဟုတ်အဟောင်းတွေမှာနေထိုင်နေရုရှားနိုင်ငံရှိသည်ရန်လိုအပ်သည်ပြည်တွင်းကူးလက္မွတ္(တစ်ပြည်ရဲ့အထွေထွေကူးလက္မွတ္)စဉ်၊အဲဒီဧည့္ခန္းပြင်ဘက်မှာရုရှားရှိရမယ်»နိုင်ငံခြား»ကူးလက္မွတ္(အကူးလက်မှတ်အတွက်နိုင်ငံတကာခရီးသွားလာမှု)သည်တင်းကြပ်စွာတားမြစ်စေဖို့မည်သည့်အမှတ်အတွက်အကိုက်ညီမှုမရှိသောလိုအပ်ချက်များကိုသတ်မှတ်ဥပဒေ(ထိုကဲ့သို့သောအမှတ်မရအောင်အမဲ)အားလုံးကိုရုရှားနိုင်ငံသားအဖြစ်နိုင်ငံခြားနိုင်ငံသားများ၊လိုအပ်သည်မှတ်ပုံတင်ရန်မှာမိမိတို့နေရာအနေသို့မဟုတ်အနေအတွက်ရုရှားနိုင်ငံ: နိုင်မှဖြတ်ကူးရုရှားနယ်စပ်နှင့်နိုင်ငံတကာခရီးသွားလာ၊တစ်ရုရှားပြည်လိုအပ်သည်ရရှိရန်နိုင်ငံခြားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်(အထူးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတွက်နိုင်ငံတကာခရီးသွားလာမှု)အရာအဘို့အထုတ်ပြန်ခဲ့သည်နိုင်ပါသည်အဘယ်သူမျှပိုထက်ဆယ်နှစ်ရုရှားနိုင်ငံသားများ’၏ညာဘက်အခမဲ့လှုပ်ရှားမှုနှင့်လက်ျာ၏လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ရာအရပ်၏အနေအရပ်နေအိမ်သို့အတွင်းရုရှားသတ္ထား(စည်းကမ်းချက်များကို၏ဤသတ်မှတ်ရမည်ဥပေဒ)