အကောင်းဆုံးရှေ့နေအရာ’အမျိုးသမီးအတွက်ဥပဒေ’စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထုတ်ဝေသောအင်္ဂါအားလုံးအမျိုးသမီးရှေ့နေအသိအမှတ်ပြုအတွက် ၂၀၁၉၏အကောင်းဆုံးရှေ့နေများအတွက်အမေရိက၊နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းသပ္မႈ ချာ၊နှင့်အပိုဆောင်းအယ်ဒီတာအကြောင်းအရာဖုံးအုပ်ရေးကိစ္စများ။ အ ၂၀၂၀ ထုတ်ဝေအကောင်းဆုံးရှေ့နေများအတွက်ဂျပန်နိုင်ငံအသိအမှတ် ၉၃၄ ရှေ့နေ။ ထွက်ရှာတွေ့သောရှေ့နေတွေဟာပါဝင်သည်